Våra dräkter

AF äger ett antal folkdräkter, som vi hyr ut till föreningens medlemmar.

En förteckning över dräkterna hittar du på medlemssidan. Där kan du också se bilder på en del av dräkterna.

Dräkthyra: 200 kr för en termin eller 200 kr för ett tillfälle.

Gå till medlemssidan.