Angående GDPR

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR)

Dataskyddsförordningen (GDPR) som sedan maj 2018 ersatt personuppgiftslagen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter.

I Akademiska Folkdanslaget samlar vi in uppgifter om namn, adress, e-postadress, telefonnummer och födelsedatum/personnummer från dig som är eller vill bli medlem. I samband med våra danskvällar och övriga arrangemang tar vi ibland fotografier.

Uppgifterna används inom föreningen för att skicka ut medlemsinformation, motta betalning av medlemsavgift, för anmälan och betalning till föreningens arrangemang samt för övrig medlemsadministration. Vi sammanställer också en årlig krönika över föreningens medlemsaktiviteter.

Vi lämnar ut uppgifterna till medlemmar i föreningen i form av en medlemsmatrikel, vilken inte innehåller personnummer, och genom att publicera bilder och beskrivningar av våra aktiviteter på vår hemsida www.akademiskafolksdanslaget.se och på vår medlemssida på Facebook. På den publika delen av hemsidan publiceras endast översiktsbilder. I övrigt lämnas uppgifter ut till Kulturens Bildningsverksamhet, som är ett studieförbund, vid ansökan om bidrag till föreningen. Om medlem väljer att delta i av föreningen anordnad resa eller annat arrangemang kan uppgifter även komma att lämnas ut till researrangör och annan som föreningen samarbetar med för genomförande av arrangemanget. Om föreningen i samband med sådan resa eller i samband med lagring av uppgifter lämnar ut uppgifter om medlemmar till mottagare utanför EU- och EES-området kommer föreningen att vidta lämpliga skyddsåtgärder till skydd för medlemmens personuppgifter.

Den rättsliga grunden för vår behandling av medlemmarnas personuppgifter är dataskyddsförordningens artikel 6.1 b som innebär att det föreligger ett avtalsförhållande mellan Akademiska Folkdanslaget och medlemmen, och i vissa fall på artikel 6.1 a som bygger på att medlemmen lämnat samtycke till behandlingen. Personuppgiftsansvarig är styrelsen för Akademiska Folkdanslaget. Personuppgifterna sparas inte längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.

Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse. Du har i vissa fall även rätt att begära att personuppgifter raderas eller att användningen av personuppgifterna begränsas. Sådan begära n ska ställas till styrelsen i Akademiska Folkdanslaget. Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter kan du vända dig med eventuella klagomål i första hand till AFs styrelse och till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Om du har några frågor så kontakta någon i styrelsen eller via e-post info@akademiskafolkdanslaget.se.