Musiken i AF

AF har som målsättning att alltid ha levande musik vid sina dansövningar och vid sina fester. Det betyder att det finns många medlemmar som både spelar och dansar.

Folkmusik på piano

Under lång tid spelades det bara piano på tisdagsövningarna. Folkmusik på piano – javisst.

Svensk folkmusik, arrangerad för piano har en helt egen mer än hundraårig tradition. I den form vi känner den genom Elsa Uhr (1883-1968), och i senare tid genom våra pianister Ulla, Sten-Axel. Jörgen m fl är den direkt fortlevande från sekelskiftets salongsmusik, Vi ser det som ett arv att förvalta, med en i vissa avseenden egen stil. På medlemssidan finns mer att läsa om Elsa Uhr och hennes betydelse för AF, liksom hennes notbok.

Andra instrument

Det spelas fortfarande ofta piano till dansen på en tisdagsövning, särskilt när vi dansar högreståndsdanser, men andra instrument som t ex fiol, nyckelharpa och durspel har kommit att ta över allt mer. Då spelas ofta mer traditionell spelmansmusik.

musik

På festerna har det av tradition oftast spelats på andra instrument, men på vår jullekstuga hör det till att dansa vissa danser till piano.

Kom med och spela till dansen

I föreningen finns ett antal olika spelkonstellationer, från en ensam spelman till grupper med varierande från ett par till ett tjugotal personer. Vissa satsar mer på samspel och stämspel, medan andra träffas i större grupp för allspel. Det finns en plats för alla som är intresserade av att spela till dans, även för dig som kanske hellre spelar än dansar.

Kontakta oss