Meddela ändring i matrikel och e-postlista

Skicka e-port till matrikelförvaltaren, men information om vad du vill ändra:

e-post:
larserik.torstenson(at)gmail.com