Ladda ner notbok och skrift

Dokument att ladda ner

Ladda ner en skrift om Elsa Uhr skriven av Rolf Carlsson

Notbok
Notbok

Innehållsförteckning
Framsida

Om arbetet med boken med noter efter Elsa Uhr

af25Folkdans utan musik — otänkbart! En balettrepetition utan musik — svårgenomförd. Dans efter middagen hemma hos konsulfamiljen, tyvärr utan musik — knappast en lyckad kväll! När man skall dansa är musiken helt nödvändig, och som allra bäst fungerar det vid ett finstämt samspel mellan musiker och dansare. För många av 2000-talets dansande människor känns det helt naturligt, att den nödvändiga musiken framställs med hjälp av en större eller mindre mängd elektronisk apparatur. Då blir det helt självklart enkelriktat — dansarna blir tvungna att helt anpassa sig efter den musik som bjuds. Låt oss nu förflytta oss nästan hundra år tillbaka i tiden. Musik framställs av levande människor. Grammofonskivan har ännu inte uppfunnits, än mindre bandspelaren. Det är en gyllene tid för små musikkapell och inte minst pianister. I denna tid verkade Elsa Uhr, som denna skrift är tillägnad.

Fröken Uhr spelade för folkdansföreningar, framför allt Svenska Folkdansens Vänner och Akademiska Folkdanslaget, på Kungliga Balettens repetitioner, för KFUM:s gymnaster, för gäster på privata fester, för alla som ville höra på hennes musik. Hon spelade underbara melodier med vackra klanger och ackord, helt efter sitt eget sinne men ändå med en fantastisk rytm och följsamhet med dansarna. Repertoaren hämtade hon från sin släkt, från folkmusiken, från baletter, operetter och revyer. Massor av melodier arrangerades i Elsa Uhrs huvud till dansmusik.

vals_45Det material, som vi här presenterar, härrör till största delen från de bandinspelningar, som Jan och Kajsa Tengnér övertalade Elsa Uhr att göra år 1955. Hon var själv inte entusiastisk över att bli inspelad, hon ville leva och spela just här och nu för de dansare hon såg, vara den självklara medelpunkten i en lyckad lekstuga.

Arbetet med att sammanställa nedteckningar av musiken startade 1978 och har sedan pågått i olika perioder. Det har inte alltid varit enkelt att teckna ner hennes melodier. Hur hon spelade kunde variera från tillfälle till tillfälle. Vi har därför ofta valt att ta med endast en melodistämma med ackorden angivna. I en hel del fall finns det information om melodiernas ursprung. Detta finns då angivet i kommentarer till noterna. Vi har också i en del fall tagit med noter som hittats på annat håll när vi forskat efter ursprunget till vissa av melodierna.

Att spela precis som Elsa Uhr gjorde kan vi inte göra, men vi vill att hennes musik skall leva vidare, och vi fortsätter med glädje att spela hennes kongeniala melodier ännu i lång tid framöver.