Musiken i AF idag

AF har som målsättning att alltid ha levande musik vid sina dansövningar och vid sina fester. Det betyder att det finns många medlemmar som spelar såväl som dansar.

Folkmusik på piano

Under lång tid spelades det bara piano på tisdagsövningarna. Folkmusik på piano – javisst. Här passar det att påminna om det som skrevs i AF:s jubileumsskrift 1987:

”Svensk folkmusik, arrangerad för piano har i verkligheten en helt egen mer än hundraårig tradition, och i den form vi känner genom Uhret och Ulla m.fl. är den direkt direkt fortlevande från sekelskiftet, och det är också ett arv att förvalta, med en i vissa avseenden egen stil.”

Nu finns det fyra personer som man ibland kan få höra spela piano till dansen på en tisdagsövning.

Andra instrument

musikPå festerna har det oftast spelats på andra instrument, t.ex. fiol, dragspel och nyckelharpa.

Numera finns också ett antal olika spelkonstellationer, från en person till varierande antal personer,  som spelar även andra instrument än piano och som spelar till dansen på en tisdag. Det kan röra sig om såväl fiol, som t.ex. durspel och nyckelharpa.

Kom med och spela

Det finns ett antal olika spelkonstellationer inom AF. Vissa satsar mer på samspel och stämspel, andra satsar mer på ”allspel”. Vill du ha kontakt med några som spelar ett visst instrument eller få kontakt med någon typ av  ”konstellation” – hör av dig så kan vi berätta mer.