Funktionärer

Plusgirokonto 50 45 60 – 4

Styrelse 2020

Ordförande Kristina Börjesson

Sekreterare Peter Strömbeck

Skattmästare Nils-Ove Gabrielsson

Övriga ledamöter Jerker Mattsson, Erik Lucht

Förtroendeuppdrag 2020

Dräktförvaltare Gunilla Philip

Lokalbokningsansvarig Birgitta Andrén

Förrådsgrupp Margareta Vickes, Håkan Lyckeborg, Sture Larsson

Revisorer Margareta Glock, Kerstin Thyr

Dansledare Margareta Glock, Mats Hendeberg, Erik Lucht, Lena Öhman, Malou Waldau, Lars-Erik Torstenson

Danskursansvariga Magnus Carlegrim, Anita Karlsson, Elisabeth Brickstad, Björn Brickstad

Evenemangsansvarig Alla

Matrikelförvaltare Lars-Erik Torstenson

E-postlista PG Andermo, Peter Strömbeck

Inventarieförvaltare Kadri Thalström

Krönikeansvarig Kristina Cardell

Facebook-ansvariga Kristina Cardell, PG Andermo