Funktionärer

Plusgirokonto 50 45 60 – 4

Styrelse 2023

Ordförande Lars-Erik Görjevik

Sekreterare Birgitta Andrén

Skattmästare Nils-Ove Gabrielsson

Husmor Mats Hendeberg

Övriga ledamöter Frank Schliephacke, Lars Ährlund-Rickter

Förtroendeuppdrag 2023

Dräktförvaltare Gunilla Philip

Lokalbokningsansvarig Birgitta Andrén

Förrådsgrupp Margareta Vickes, Håkan Lyckeborg, Sture Larsson

Revisorer Margareta Glock, Kerstin Thyr

Dansledare Margareta Glock, Lena Öhman, Anita Sydbom, Jerker Mattsson,, Magnus Carlegrim

Biträder vid Danskursen PG Andermo, Elisabeth Brickstad, Björn Brickstad

Evenemangsansvarig Alla

Matrikelförvaltare Lars-Erik Torstenson

Inventarieförvaltare Kadri Thalström

Krönikeansvarig

Facebook-ansvariga PG Andermo, Birgitta Andrén