Funktionärer

Plusgirokonto 50 45 60 – 4

Styrelse 2022

Ordförande Lars-Erik Görjevik

Sekreterare Karin Qvarnström Bratt

Skattmästare Nils-Ove Gabrielsson

Husmor Mats Hendeberg

Övriga ledamöter Annika Becker, Lars-Erik Torstenson

Förtroendeuppdrag 2022

Dräktförvaltare Gunilla Philip

Lokalbokningsansvarig Birgitta Andrén

Förrådsgrupp Margareta Vickes, Håkan Lyckeborg, Sture Larsson

Revisorer Margareta Glock, Kerstin Thyr

Dansledare Margareta Glock, Lena Öhman, Birgitta Andrén,  Anne-Marie Runebjörk, Magnus Carlegrim

Biträder vid Danskursen Anita Karlsson, Elisabeth Brickstad, Björn Brickstad

Evenemangsansvarig Alla

Matrikelförvaltare Lars-Erik Torstenson

Inventarieförvaltare Kadri Thalström

Krönikeansvarig Kristina Cardell

Facebook-ansvariga Karin Qvarnström Bratt, PG Andermo, Birgitta Andrén