Funktionärer

Plusgirokonto 50 45 60 – 4

Styrelse 2018

Ordförande Kristina Börjesson

Sekreterare Peter Strömbeck

Skattmästare Nils-Ove Gabrielsson

Övriga ledamöter Jerker Mattsson, Birgitta Larsson

Förtroendeuppdrag 2018

Dräktförvaltare Gunilla Philip

Lokalbokningsansvarig Birgitta Andrén

Förrådsgrupp Eva Malmros, Håkan Lyckeborg, Sture Larsson

Revisorer Margareta Glock, Anders Ihrmark

Dansledare Margareta Glock, Mats Hendeberg, Jerker Mattsson, Lena Öhman, Malou Waldau

Danskursansvariga Magnus Carlegrim, Björn Brickstad, Elisabeth Brickstad

Evenemangsansvarig Alla

Matrikelförvaltare Lars-Erik Torstenson

E-postlista PG Andermo, Peter Strömbeck

Inventarieförvaltare Mikael Tibbing

Krönikeansvarig Lars Carlsson, PG Andermo

Facebook-ansvariga Kristina Cardell, PG Andermo